• Verhuis naar Weversstraat 42 – 1840 Londerzeel (Industriepark)

  22 maart 2022

  Verhuis naar Weversstraat 42 – 1840 Londerzeel (Industriepark)

  Helaas dienen wij onze huidige locatie te verlaten, dit door Ruimtelijke problemen die zowaar door de gemeente Meise konden worden verholpen (reeds sinds enkele jaren) maar zij dit niet nodig achten en dus ook de zoveelste zaak in hun gemeente in de steek laten!
  Na 10 mooie jaren op dezelfde locatie gevestigd te zijn geweest, en een juridisch gevecht te hebben moeten ondergaan, dit door (10 jaar geleden) 1 enkele opmerking die door onze naaste buur werd geformuleerd aan gewestelijke stedenbouwkundige inspectie, zijn we tot de vaststelling gekomen dat Meise en alleen Meise de bevoegdheid had waarbij ze de nodige stappen konden ondernemen om een functiewijziging eenvoudig aan te vragen, doch werd hierop NIET ingegaan door de gemeente Meise om de, ons nog steeds, onverklaarbare redenen.
  Dat Meise helemaal niet de intentie heeft om ook maar iets te betekenen voor haar bedrijven, KMO’s, zelfstandigen, e.a., is af te leiden door de reeds verschillende zaken die door de jaren heen de gemeente Meise hebben verlaten en elders hun onderkomen hebben gezocht. We zijn dus helemaal niet aan hun proefstuk toe…helaas!
  Niettegenstaande zou op de koop toe, nu we uiteindelijk de duimen hebben moeten leggen en een ander onderkomen hebben moeten vinden buiten Meise, diezelfde gemeente plannen hebben en/of mogelijkheden onderzoeken om betreft de ligging waar onze zaak (was) gevestigd dan toch een functiewijziging naar KMO mogelijks aan te vragen bij Provincie samen met ontwikkeling van recreatiezone vlakbij (zie ook www.westrodemorgen.be). Ruimschoots te laat en een mes in de rug !!
  Toch zien wij onze toekomst niet somber (meer) in, de nieuwe locatie zal ons in staat stellen een nog betere bereikbaarheid alsook dienstverlening te kunnen bieden. De (ongevraagde) extra kosten betreft een verhuis & installatie van onze activiteiten nemen we er noodgedwongen bij. We gaan er voor! en nodigen al onze klanten maar al te graag uit vanaf 1 augustus 2022 te weversstraat 42 (industriepark) – 1840 Londerzeel.
  We behouden onze band met de klant!